Социални науки

Социални науки

Три предмета са обединени в една учебна област

Какво общо имам с климата?

Какво всъщност означава демокрация?

Как са живели римляните?

Децата и младите хора растат в свят, пълен с въпроси. Предметът "Обществени науки", който се състои от география, политика и история, дава възможност да се отговори на много от тези въпроси.

Благодарение на разнообразието си той е особено подходящ за насърчаване на многобройни необходими умения. По време на обучението си в училище учениците усвояват различни методи (работа с карта, оценка на източници, изследователски методи, работа на терен и т.н.), задълбочават се в отговорното и критично използване на информация и традиционни и съвременни медии (проучване в интернет, оценка на филми, анализ на статистически данни, таблици, картографиране, създаване на модели и т.н.), тренират комуникативните си умения (аргументиране, дискусии, преценки) и се научават да се справят критично и отговорно с многобройните аспекти на социалния живот и да действат по съответния начин.

Целта на географията е да се разберат природно-географските, екологичните, политическите, икономическите и социалните структури и процеси в пространствено характеризираната реалност на живота. Чрез изучаване както на местния район, така и на чужди местообитания, се възпитава толерантност към присъщата стойност на чуждите култури и учениците се подготвят за живота в един международно преплетен свят. Развитието на основни топографски познания за тематични регионални до глобални ориентировъчни мрежи е предпоставка за диференцирано мислене за пространствена взаимозависимост.

В раздела по история акцентът е върху развитието на рефлексивно историческо съзнание, което трябва да даде възможност на учениците да станат независими мислители и автономни личности чрез изследване на развитието на човешките общества, разглеждане на "другия" и критично наблюдение и оценка на историческите процеси.

Тясно свързана с географията и историята, политиката се фокусира върху запознаването на учениците с политическите, социалните и икономическите структури и тяхното оценяване. Целта е да се развие трайно политическо съзнание, което да позволи на учениците да играят активна роля в развитието на политическите процеси.

Уроците по този предмет се провеждат в групи 5-8 клас.