Административен екип

Административен екип на общообразователното училище в Гронау

Работно време:

Понеделник, сряда и четвъртък
07.30 - 15.30
Вторник07:30 - 14:30
Петък07:30 - 12:30

Телефон: 02562-965072

Факс: 02562-965073

Електронна поща: verwaltung@ge.gronau.de

Андреа Лутихуис
Ан Холанд
Маги Бюнер