Екскурзии в горните класове на средното образование

Опознавателно пътуване EF

В началото на въвеждащата фаза трябва да се проведе тридневно опознавателно пътуване, за да се създаде време и пространство за екипни структури, които да позволят на годишната група да израсне заедно в едно ниво. Тези екипни структури трябва да съпътстват и улесняват пътя на учениците към матурата.

Учебно пътуване Q2

Учебното пътуване в началото на второто тримесечие има за цел по-специално да укрепи личността и изграждането на екип на учениците в рамките на тяхната годишна група. В съответствие с това се планира цялата годишна група да отиде на пътуването с ръководителите на ниво и, в зависимост от броя на учениците, с други придружаващи лица. Целта е да се организират както дейности в рамките на годината, така и екскурзии, свързани с предмета. Те се избират от учениците в зависимост от техните интереси и профил на представяне.

Като училище със специален интерес към европейското сътрудничество и опознаването на различни култури, Gronau Comprehensive School е особено загрижено да предприема учебни пътувания до съседни европейски държави, когато това е възможно, за да даде възможност за междукултурни срещи на учениците.