Maatschappijleer

Maatschappijleer

Drie vakken worden gecombineerd in één leergebied

Wat heb ik met het klimaat te maken?

Wat betekent democratie eigenlijk?

Hoe leefden de Romeinen?

Kinderen en jonge volwassenen groeien op in een wereld vol vragen. Het vak maatschappijleer, dat bestaat uit aardrijkskunde, politiek en geschiedenis, biedt de mogelijkheid om veel van deze vragen te beantwoorden.

Door zijn diversiteit is het bijzonder geschikt voor het bevorderen van talrijke vereiste competenties. Tijdens hun schooltijd leren leerlingen verschillende methoden (kaartwerk, evaluatie van bronnen, onderzoeksmethoden, veldwerk, enz.), krijgen ze een dieper inzicht in het verantwoord en kritisch gebruik van informatie en traditionele en moderne media (internetonderzoek, filmevaluatie, analyse van statistieken, tabellen, cartografie, het maken van modellen, enz.), trainen ze hun communicatieve vaardigheden (argumentatie, discussies, oordelen) en leren ze kritisch en verantwoordelijk om te gaan met de vele facetten van het sociale leven en daarnaar te handelen.

Het doel van aardrijkskunde is om de natuurlijke geografische, ecologische, politieke, economische en sociale structuren en processen van de ruimtelijk gekarakteriseerde realiteit van het leven te begrijpen. Door zowel de lokale omgeving als vreemde habitats te verkennen, wordt tolerantie ten opzichte van de intrinsieke waarde van vreemde culturen bevorderd en worden studenten voorbereid op het leven in een internationaal verbonden wereld. De ontwikkeling van een topografische basiskennis van thematische regionale tot globale oriëntatieroosters is een voorwaarde voor gedifferentieerd ruimtelijk interdependentiedenken.

In het vak Geschiedenis ligt de nadruk op de ontwikkeling van een reflectief historisch bewustzijn, dat leerlingen in staat moet stellen onafhankelijke denkers en autonome individuen te worden door de ontwikkeling van menselijke samenlevingen te onderzoeken, de "ander" te beschouwen en historische processen kritisch te observeren en te beoordelen.

Nauw verbonden met aardrijkskunde en geschiedenis, ligt de nadruk bij politiek op het bekend maken en beoordelen van politieke, sociale en economische structuren. Dit is bedoeld om de ontwikkeling van een blijvend politiek bewustzijn te bevorderen dat leerlingen in staat stelt een actieve rol te spelen in de ontwikkeling van politieke processen.

De lessen in dit vak vinden plaats in klassen in de leerjaren 5-8.