Междинен

Междинният етап включва класове от 7 до 10. След като учениците се установят в училище, в междинния етап се взема решение за желаната квалификация за завършване на училище и много ученици напускат училището след междинния етап със свидетелство за завършено образование. Само тези, които се стремят към Abitur или Fachabitur, продължават да учат в горния курс на училището след средния курс.

В гимназията английският език и математиката се преподават диференцирано в зависимост от резултатите. Това може да се случва в различни курсове или заедно. Друг основен предмет е задължително избираемата област. От 8. клас нататък има още една задължително избираема област: Допълнителните уроци. Тук може да се избере допълнителен чужд език или други възможности, като например професионална подготовка.

Всичко останало за задължителноизбираемата подготовка и допълнителните уроци можете да намерите в нашата брошура:
Информационна брошура за задължителноизбираемата подготовка
Информационна брошура за допълнителните уроци

Преглед на модела на задължителноизбираемите предмети в Gronau Comprehensive School можете да намерите тук: