Природни науки

Природни науки

Науките се преподават в 5 и 6 клас в Gronau Comprehensive School. Този предмет е комбинация от трите природонаучни предмета - биология, химия и физика, като в 5 и 6 клас се набляга на биологията и физиката.

Целта на предмета е да даде възможност на учениците да разглеждат, изследват и обясняват явления от ежедневието, околната среда и собственото си тяло. Поради тази причина уроците са насочени към това учениците да могат да работят практически, да експериментират и да обясняват своите открития. Учениците се учат също да разбират езика и историята на науката, да съобщават своите открития и да се справят с ограниченията на науката[1]. По този начин предметът природни науки има значителен принос за развитието на езиковите умения и уменията за преценка на подрастващите в допълнение към преподаването на специфичното за предмета съдържание.


[1] Въз основа на основната учебна програма за общообразователни училища - гимназиален етап 1 в НРВ Природни науки