Изкуство

Изкуство

В областта на изкуството се насърчава творчеството и двигателните умения на учениците. Целта е да се събуди интерес към художественото проектиране. За да се отговори на различните интереси и способности на учениците, всяка учебна година се разработват практически проекти от различните области на живописта, рисуването, скулптурата и изпълнението. Тя се допълва от други тематични области в основните учебни предмети и от участие в различни конкурси.

В допълнение към практическото проектиране, рецепцията също е важна част от часовете по изобразително изкуство. Учениците се научават да разглеждат и разглеждат изображенията по целенасочен начин. Освен че се запознават с важни примери за изображения от историята на изкуството, учениците се учат как да подхождат критично към изображенията от медиите и социалните мрежи.