Професионална подготовка

Поглед към бъдещето

Общообразователното училище означава не само цялостно училищно образование, но и целенасочена професионална и академична подготовка на своите ученици. Като част от програмата на провинция Северен Рейн-Вестфалия "Kein Abschluss ohne Anschluss", общообразователното училище отдава особено значение на създаването на индивидуални пътища за професионалното и академичното бъдеще на младите хора.


Основен компонент на тази подготовка е тясната връзка между училищната теория и практическото приложение. Учениците не само получават задълбочени знания по традиционните предмети, но и активно участват в процеса на избор на собствена професия и учебна програма. Това се постига чрез разнообразни мерки за ориентиране, като например стажове, екскурзии до предприятия и университети и редовни консултации.

Програмата дава възможност на младите хора да идентифицират собствените си интереси и силни страни на ранен етап. Това се постига чрез индивидуална подкрепа и насърчаване, съобразени с нуждите на всеки отделен човек. Общообразователното училище работи в тясно сътрудничество с фирми, университети и други образователни институции, за да даде на учениците реалистична представа за различни професионални области и учебни програми.

В допълнение към практическата си насоченост общото училище набляга и на насърчаването на ключови умения, които са от голямо значение за успешната професионална и академична кариера. Сред тях са способността за работа в екип, комуникативните умения, независимостта и уменията за решаване на проблеми. Те се преподават не само в класната стая, но и се насърчават чрез целеви проекти и семинари.

Затова програмата "Kein Abschluss ohne Anschluss" в общообразователните училища в Северен Рейн-Вестфалия не само създава солидна основа за успешно завършване на училище, но и полага основите на целенасочена и индивидуална подготовка за кариера и обучение. Учениците се насърчават да открият собствените си интереси, да реализират потенциала си и по този начин да намерят най-добрия възможен старт за професионалното си бъдеще.