Долно училище

Долно училище

По-ниското училище, състоящо се от 5 и 6 клас, представлява ключовата основа за адаптиране към новия тип училище. През тези две години на учениците се дава възможност активно да изпробват нещата и да направят плавен преход към новата училищна среда и новите учебни предмети. Тъй като общообразователното училище предлага всички квалификации за завършване на училище, през този етап учениците все още не се фокусират върху избора на конкретна квалификация за завършване на училище. Вместо това те могат да изпробват широко своите умения и евентуално дори да се заемат с изучаването на втори чужд език.

В допълнение към съдържателните аспекти на уроците по предметите, през долните класове на училището се обръща специално внимание на разработването на стратегии за учене. Засилването на самостоятелната ангажираност с предмета е от съществено значение, за да може да се насърчават индивидуалните умения по целенасочен начин. Този аспект се практикува особено интензивно в долния курс на училището.

Друг основен акцент в долния курс на училището е усвояването на социални умения. Работата в екип се практикува активно, за да могат учениците да си сътрудничат ефективно с другите в по-нататъшната си училищна кариера и да се възползват от взаимния обмен.