Samfundsfag

Samfundsfag

Tre fag kombineres til ét læringsområde

Hvad har jeg med klimaet at gøre?

Hvad betyder demokrati egentlig?

Hvordan levede romerne?

Børn og unge vokser op i en verden fuld af spørgsmål. Faget samfundsfag, som består af geografi, politik og historie, giver mulighed for at besvare mange af disse spørgsmål.

På grund af sin mangfoldighed er det særligt velegnet til at fremme mange nødvendige kompetencer. I løbet af deres skoletid lærer eleverne en række forskellige metoder (kortarbejde, evaluering af kilder, forskningsmetoder, feltarbejde osv.), de får en dybere indsigt i ansvarlig og kritisk brug af information og traditionelle og moderne medier (internetresearch, filmevaluering, analyse af statistikker, tabeller, kortlægning, oprettelse af modeller osv.), træner deres kommunikationsevner (argumentation, diskussioner, vurderinger) og lærer at håndtere de mange facetter af det sociale liv på en kritisk og ansvarlig måde og at handle i overensstemmelse hermed.

Formålet med geografi er at forstå de naturgeografiske, økologiske, politiske, økonomiske og sociale strukturer og processer i livets rumligt karakteriserede virkelighed. Ved at udforske både lokalområdet og fremmede levesteder indpodes tolerance over for fremmede kulturers iboende værdi, og eleverne forberedes på livet i en internationalt sammenvævet verden. Udviklingen af en grundlæggende topografisk viden om tematiske regionale til globale orienteringsnet er en forudsætning for differentieret rumlig interdependenstænkning.

I historie er der fokus på udviklingen af en reflekteret historisk bevidsthed, som skal gøre de studerende i stand til at blive selvstændigt tænkende og autonome individer gennem undersøgelsen af udviklingen af menneskelige samfund, overvejelsen af "den anden" og den kritiske observation og vurdering af historiske processer.

I tæt forbindelse med geografi og historie er hovedfokus i politik at gøre eleverne fortrolige med og vurdere politiske, sociale og økonomiske strukturer. Målet er at udvikle en varig politisk bevidsthed, der gør eleverne i stand til at spille en aktiv rolle i udviklingen af politiske processer.

Undervisningen i dette fag finder sted i klasserne i 5.-8. klasse.