Отпечатък

Отпечатък

Информация съгласно § 5 TMG:

Урсула Щойер
Общообразователно училище Гронау
Laubstiege 25
48599 Гронау

Телефон: 02562-965072
Факс: 02562-965073

Електронна поща: verwaltung@ge.gronau.de

Отговаря за съдържанието съгласно § 55, абз. 2 от RStV:

Ursula Steuer
Laubstiege 25
48599 Gronau

Отказ от отговорност

Отговорност за съдържанието
Като доставчик на услуги ние носим отговорност за собственото си съдържание на тези страници в съответствие с общото законодателство съгласно член 7, параграф 1 от TMG. Съгласно §§ 8 до 10 TMG обаче ние като доставчик на услуги не сме длъжни да следим предаваната или съхраняваната информация на трети лица или да разследваме обстоятелства, които сочат за незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация в съответствие с общото законодателство остават незасегнати от това. Отговорността в това отношение обаче е възможна само от момента на узнаване на конкретното нарушение. Веднага щом разберем за такива нарушения, ще премахнем това съдържание незабавно.

Отговорност за връзки
Нашият уебсайт съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Поради това не можем да поемем никаква отговорност за това съдържание на трети страни. Отговорност за съдържанието на свързаните страници винаги носи съответният доставчик или оператор на страниците. Свързаните страници са проверени за възможни законови нарушения в момента на свързване. Незаконното съдържание не е било разпознато по време на свързването. Въпреки това постоянното наблюдение на съдържанието на свързаните страници не е целесъобразно без конкретни доказателства за нарушение. Ако узнаем за някакви правни нарушения, ще премахнем тези връзки незабавно.

Авторско право
Съдържанието и произведенията, създадени от операторите на сайта на тези страници, са обект на германското законодателство за авторско право. Размножаването, обработката, разпространението и всяка форма на комерсиализация на такива материали извън обхвата на закона за авторското право изискват предварителното писмено съгласие на съответния автор или създател. Изтеглянето и копирането на този сайт е разрешено само за лична употреба с нетърговска цел. Доколкото съдържанието на този сайт не е създадено от оператора, авторските права на трети страни се спазват. По-специално, съдържанието на трети страни е обозначено като такова. Ако въпреки това ви стане известно, че има нарушение на авторските права, моля, информирайте ни за това. Ако разберем за нарушения, ще премахнем това съдържание незабавно.