Уроци

Да преподаваш при нас означава да учим заедно

Всички деца учат заедно за по-дълго време... 

...независимо дали детето ви има препоръка за Hauptschule или може да посещава Realschule или гимназия въз основа на оценките си, ...в пети клас всички започват заедно в една класна група.

От 7. клас нататък учениците могат да избират други предмети според интересите и способностите си. Дори тогава математиката и английският език се преподават на различни нива (основно и напреднало). Немският език е диференциран в общообразователното училище най-рано от 8. клас. Същевременно от 8. клас се добавят допълнителни възможности за избор, а в 9. клас има допълнителна диференциация по природни науки.
Да учим заедно не означава, че всички учат едно и също! Учебното съдържание е съобразено с индивидуалните способности на учениците.
В края на 10. клас учениците получават първото си свидетелство за завършване на училище. След това те могат да се насочат към света на труда или да продължат да посещават училище, за да се стремят към матура.
Gronau Comprehensive School ще създаде своя собствена тригодишна гимназия.

По-дългото съвместно учене създава предпоставка децата да разполагат с "по-дълго" време, за да развият и затвърдят своите способности и таланти.