Живот и учене


Gronau Comprehensive School е училище за разширено обучение и растеж.

Мисията на нашето училище е да гарантира, че всеки ученик ще постигне възможно най-добрата квалификация чрез индивидуален учебен план.