Ние за вас

Тук можете да намерите различна информация и файлове за изтегляне.

Microsoft Teams

Microsoft Teams се утвърди като универсална платформа за комуникация и сътрудничество в училище. Приложението предлага на учителите и учениците цялостна цифрова среда, в която могат да се разработват ефективно уроци и да се улесняват организационните процеси.

Учителите могат да създават уроци, да споделят материали и да създават виртуални класни стаи в Microsoft Teams. Интеграцията на видеоконферентна връзка означава, че могат да се провеждат учебни сесии на живо, което е особено важно във времената на дистанционно обучение. Функцията за чат дава възможност за директна комуникация между учители и ученици, както за индивидуални въпроси, така и за групово взаимодействие.

Платформата поддържа съвместно редактиране на документи в реално време, което улеснява сътрудничеството по проекти и домашни работи. Microsoft Teams предлага и функции за подаване и оценяване на задачи, което дигитализира целия процес и го прави по-ефективен.

Използването на Microsoft Teams в училищата насърчава гъвкава и интерактивна учебна среда, в която учениците развиват цифрови умения, като същевременно безпроблемно интегрират присъственото и дистанционното обучение.