Ръководство за конфликти и консултиране.

Консултативен екип

Екипът от консултанти в нашето училище играе важна роля в подкрепата на учениците по различни въпроси. Задачите на нашия консултантски екип са разнообразни и включват кариерно ориентиране в училище, социална и емоционална подкрепа, насърчаване на ключови умения, консултиране на родители и сътрудничество с външни партньори.

Като цяло екипът от консултанти има за цел да насърчава индивидуалното развитие и благополучие на учениците и да ги подготви по най-добрия възможен начин за техните лични, академични и професионални предизвикателства.