Компютърни науки

Предметът Компютърни науки

РеколтаКласификацияРеализация на съдържанието

5

Свидетелство за управление на компютър

От учебната 2018/19 г.

 • Използване на компютъра
 • Обработка на текст, изчисляване на електронни таблици, представяне
 • Сигурност в мрежата

Избираема ориентация

В групите, които се сменят на всеки девет седмици, учениците могат да се запознаят с компютърните науки наред с други предмети като изобразително изкуство, природни науки и трудово обучение.

Темите, които се разглеждат в областта на компютърните науки, включват следното:

 • Обработка на информация
 • Въведение в програмирането
 • Криптография
 • Етични въпроси в компютърните науки
 • Социални мрежи

Избираем предмет информатика

През втората половина на 6. клас учениците избират задължително избираем предмет, който се изучава като четвърти основен предмет. За този предмет има задължителна основна учебна програма и училищен учебен план.

Причините за избор на информатика като избираем предмет:

 • Подготовка на учащите се за живот в свят, пропит от цифрови технологии
 • Насърчава интердисциплинарното и мрежовото мислене.
 • допринася за по-задълбочено разбиране на устойчивото развитие и използването на нашите природни ресурси
 • Подготовка за обучение, образование и кариера
 • Събужда интереса на момичетата и момчетата за по-късна професионална ориентация в областта на математиката, технологиите и науката

Моля, обърнете внимание на следните изисквания, ако детето ви избере предмета информатика:

 • Голям интерес към решаването на проблеми и главоблъсканици
 • Самостоятелна и задълбочена работа, дори за по-дълги периоди от време
 • Структуриране на предметни области и факти, както и използване на диаграми и скици

Основната учебна програма можете да намерите на следния линк:
https://www.schulentwicklung.nrw.de/.../KLP_GE_WP_Informatik_Endfassung.pdf

8

Компютърни науки, редуващи се с трудови науки

Учениците от 8. клас имат часове по информатика за един час на всеки две седмици. Съдържанието включва следното:

 • Работа с компютър (ако няма предварителни познания)
 • Обработка на информация
 • Създаване на уебсайтове с HTML&CSS
 • Разработване на приложения
 • ...