Niższa szkoła

Niższa szkoła

Gimnazjum, składające się z klas 5 i 6, stanowi kluczowy fundament adaptacji do nowego typu szkoły. W ciągu tych dwóch lat uczniowie mają możliwość aktywnego wypróbowania różnych rzeczy i płynnego przejścia do nowego środowiska szkolnego i nowych przedmiotów. Ponieważ szkoła ogólnokształcąca oferuje wszystkie kwalifikacje kończące szkołę, uczniowie nie koncentrują się jeszcze na wyborze konkretnej kwalifikacji kończącej szkołę na tym etapie. Zamiast tego mogą szeroko testować swoje umiejętności, a być może nawet zająć się drugim językiem obcym.

Oprócz aspektów merytorycznych lekcji przedmiotowych, szczególną uwagę zwraca się na rozwój strategii uczenia się w młodszych klasach szkoły podstawowej. Intensyfikacja niezależnego zaangażowania w przedmiot jest niezbędna, aby móc promować indywidualne umiejętności w ukierunkowany sposób. Aspekt ten jest szczególnie intensywnie praktykowany w szkołach średnich I stopnia.

Kolejnym głównym celem szkoły niższego szczebla jest nauka umiejętności społecznych. Aktywnie ćwiczy się pracę zespołową, aby umożliwić uczniom efektywną współpracę z innymi w dalszej karierze szkolnej i czerpanie korzyści z wzajemnej wymiany.