Alamkool

Alamkool

5. ja 6. klassist koosnev alumise astme kool on uue koolitüübiga kohanemise oluline alus. Nendel kahel aastal antakse õpilastele võimalus aktiivselt proovida asju ja teha sujuv üleminek uude koolikeskkonda ja uutesse ainevaldkondadesse. Kuna üldkool pakub kõiki koolilõpukvalifikatsioone, ei keskendu õpilased selles etapis veel konkreetse koolilõpukvalifikatsiooni valimisele. Selle asemel saavad nad oma oskusi põhjalikult katsetada ja võib-olla isegi teise võõrkeelega tegeleda.

Lisaks ainetundide sisulistele aspektidele pööratakse alumise kooliastme jooksul erilist tähelepanu õpistrateegiate arendamisele. Ainega iseseisva tegelemise intensiivistamine on oluline, et oleks võimalik sihipäraselt edendada individuaalseid oskusi. Seda aspekti harjutatakse eriti intensiivselt põhikoolis.

Teine põhirõhk on alumise astme koolis sotsiaalsete oskuste õppimisel. Aktiivselt harjutatakse meeskonnatööd, et õpilased suudaksid oma edasises koolikarjääris teistega tõhusalt koostööd teha ja kasu saada vastastikusest vahetusest.