Alakoulu

Alakoulu

Alakoulu, joka koostuu vuosiluokista 5 ja 6, muodostaa ratkaisevan perustan uuteen koulumuotoon sopeutumiselle. Näinä kahtena vuotena oppilaat pääsevät aktiivisesti kokeilemaan asioita ja siirtymään sujuvasti uuteen kouluympäristöön ja uusiin oppiaineisiin. Koska peruskoulu tarjoaa kaikki päättötodistukset, oppilaat eivät vielä tässä vaiheessa keskity päättämään tietystä päättötodistuksesta. Sen sijaan he voivat testata taitojaan laajasti ja mahdollisesti jopa opiskella toista vierasta kieltä.

Oppiaineiden oppituntien sisällöllisten näkökohtien lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään oppimisstrategioiden kehittämiseen alempien kouluvuosien aikana. Itsenäisen sitoutumisen tehostaminen oppiaineeseen on välttämätöntä, jotta voidaan edistää yksilöllisiä taitoja kohdennetusti. Tätä näkökohtaa harjoitellaan erityisen intensiivisesti alakoulussa.

Toinen keskeinen painopiste alakoulussa on sosiaalisten taitojen oppiminen. Ryhmätyöskentelyä harjoitellaan aktiivisesti, jotta oppilaat voivat tehdä tehokasta yhteistyötä muiden kanssa myöhemmällä koulu-urallaan ja hyötyä keskinäisestä vaihdosta.