Zemākā skola

Zemākā skola

Zemākā klase, kas sastāv no 5. un 6. klases, ir izšķirošais pamats, lai pielāgotos jaunajam skolas veidam. Šajos divos gados skolēniem tiek dota iespēja aktīvi izmēģināt dažādas lietas un netraucēti pāriet uz jauno skolas vidi un jaunajiem mācību priekšmetiem. Tā kā vispārizglītojošā skola piedāvā visas skolas beigšanas kvalifikācijas, šajā posmā skolēni vēl nav koncentrējušies uz lēmumu par konkrētu skolas beigšanas kvalifikāciju. Tā vietā viņi var plaši pārbaudīt savas prasmes un, iespējams, pat apgūt otru svešvalodu.

Papildus mācību satura aspektiem mācību priekšmetu stundās īpaša uzmanība tiek pievērsta mācību stratēģiju izstrādei jaunākajos skolas gados. Lai varētu mērķtiecīgi veicināt individuālo prasmju apguvi, ir būtiski intensificēt patstāvīgu iesaistīšanos mācību priekšmeta apguvē. Šis aspekts tiek īpaši intensīvi praktizēts jaunākajās klasēs.

Vēl viena galvenā uzmanība jaunākajā skolā tiek pievērsta sociālo prasmju apguvei. Aktīvi tiek praktizēts darbs komandā, lai skolēni spētu efektīvi sadarboties ar citiem turpmākajā skolas gaitās un gūt labumu no savstarpējās apmaiņas.