Högstadiet

Högstadiet

Den lägre skolan, som består av årskurs 5 och 6, utgör den avgörande grunden för anpassningen till den nya skolformen. Under dessa två år får eleverna möjlighet att aktivt pröva sig fram och smidigt övergå till den nya skolmiljön och de nya ämnesområdena. Eftersom grundskolan erbjuder alla avgångsbetyg, är eleverna under denna fas ännu inte inriktade på att välja ett specifikt avgångsbetyg. Istället kan de testa sina färdigheter på bred front och kanske till och med lära sig ett andra främmande språk.

Förutom de innehållsmässiga aspekterna av ämneslektionerna ägnas särskild uppmärksamhet åt utvecklingen av inlärningsstrategier under de lägre skolåren. Att intensifiera det självständiga engagemanget i ett ämne är avgörande för att kunna främja individuella färdigheter på ett målinriktat sätt. Denna aspekt praktiseras särskilt intensivt i de lägre skolåren.

Ett annat centralt fokus i högstadiet är inlärningen av sociala färdigheter. Teamarbete praktiseras aktivt för att eleverna ska kunna samarbeta effektivt med andra under sin fortsatta skolgång och dra nytta av ömsesidigt utbyte.