Nižja šola

Nižja šola

Nižja šola, ki jo sestavljata 5. in 6. razred, je ključni temelj za prilagoditev na novo vrsto šole. V teh dveh letih imajo učenci priložnost, da aktivno preizkušajo stvari in nemoteno prehajajo v novo šolsko okolje in na nova predmetna področja. Ker splošna šola ponuja vse maturitetne kvalifikacije, se učenci v tej fazi še ne osredotočajo na odločitev o določeni maturitetni kvalifikaciji. Namesto tega lahko obširno preizkusijo svoje znanje in se morda celo lotijo učenja drugega tujega jezika.

Poleg vsebinskih vidikov pouka predmetov je v nižjih razredih posebna pozornost namenjena razvoju učnih strategij. Intenzivnejše samostojno ukvarjanje s predmetom je bistvenega pomena, da bi lahko ciljno spodbujali posamezne spretnosti. Ta vidik se še posebej intenzivno izvaja v nižjih razredih osnovne šole.

V nižjih razredih je v ospredju tudi učenje socialnih veščin. Dejavno se vadi timsko delo, da bi učenci lahko učinkovito sodelovali z drugimi pri nadaljnjem šolanju in imeli koristi od medsebojne izmenjave.