Ungdomsskole

Ungdomsskole

Mellomtrinnet, som består av 5. og 6. trinn, danner et viktig grunnlag for tilpasningen til det nye skoleslaget. I løpet av disse to årene får elevene mulighet til å prøve seg aktivt frem og få en myk overgang til det nye skolemiljøet og de nye fagområdene. Siden grunnskolen tilbyr alle avgangseksamener, er elevene i denne fasen ikke fokusert på å velge en bestemt avgangseksamen. I stedet kan de teste ut ferdighetene sine og kanskje til og med prøve seg på et nytt fremmedspråk.

I tillegg til de innholdsmessige aspektene ved fagundervisningen legges det særlig vekt på utvikling av læringsstrategier på ungdomstrinnet. Det er viktig å intensivere det selvstendige arbeidet med et fag for å kunne fremme individuelle ferdigheter på en målrettet måte. Dette aspektet praktiseres spesielt intensivt på ungdomstrinnet.

Et annet sentralt fokus på ungdomstrinnet er læring av sosiale ferdigheter. Teamarbeid øves aktivt for å gjøre elevene i stand til å samarbeide effektivt med andre i den videre skolekarrieren og dra nytte av gjensidig utveksling.