Underskolen

Underskolen

Indskolingen, som består af 5. og 6. klasse, danner det afgørende fundament for tilpasningen til den nye skoleform. I disse to år får eleverne mulighed for aktivt at afprøve tingene og få en glidende overgang til det nye skolemiljø og de nye fagområder. Da grundskolen tilbyder alle afgangseksaminer, er eleverne i denne fase endnu ikke fokuseret på at beslutte sig for en bestemt afgangseksamen. I stedet kan de teste deres færdigheder grundigt og måske endda prøve kræfter med et andet fremmedsprog.

Ud over de indholdsmæssige aspekter af fagundervisningen lægges der særlig vægt på udviklingen af læringsstrategier i løbet af de første skoleår. Intensivering af selvstændigt engagement i et emne er afgørende for at kunne fremme individuelle færdigheder på en målrettet måde. Dette aspekt praktiseres særligt intensivt i indskolingen.

Et andet centralt fokus i indskolingen er indlæring af sociale færdigheder. Teamwork praktiseres aktivt for at gøre eleverne i stand til at samarbejde effektivt med andre i deres videre skolekarriere og drage fordel af gensidig udveksling.