Žemesnioji mokykla

Žemesnioji mokykla

Žemesnioji mokykla, kurią sudaro 5 ir 6 klasės, yra svarbiausias pagrindas, padedantis prisitaikyti prie naujo tipo mokyklos. Per šiuos dvejus metus mokiniams suteikiama galimybė aktyviai išbandyti įvairius dalykus ir sklandžiai pereiti prie naujos mokyklos aplinkos ir naujų dalykų. Kadangi bendrojo lavinimo mokykloje galima įgyti visas mokyklą baigti galinčias kvalifikacijas, šiuo etapu mokiniai dar nesusitelkia į konkrečios mokyklą baigti galinčios kvalifikacijos pasirinkimą. Vietoj to jie gali plačiai išbandyti savo įgūdžius ir galbūt net išmokti antrąją užsienio kalbą.

Be dalyko pamokų turinio aspektų, žemesnėse klasėse ypatingas dėmesys skiriamas mokymosi strategijų ugdymui. Intensyvesnis savarankiškas įsitraukimas į dalyką yra būtinas, kad būtų galima tikslingai ugdyti individualius gebėjimus. Šis aspektas ypač intensyviai praktikuojamas žemesnėse klasėse.

Kitas pagrindinis dėmesys žemesniojoje mokykloje skiriamas socialinių įgūdžių mokymuisi. Aktyviai mokomasi dirbti komandoje, kad mokiniai galėtų veiksmingai bendradarbiauti su kitais mokiniais ir gauti naudos iš tarpusavio mainų.