Alt okul

Alt okul

Yeni okul türüne uyum sağlamak için 5. ve 6. sınıflardan oluşan ortaokul çok önemli bir temel oluşturur. Bu iki yılda öğrencilere aktif olarak bir şeyler deneme ve yeni okul ortamına ve yeni ders alanlarına yumuşak bir geçiş yapma fırsatı verilir. Kapsamlı okul tüm okul bitirme yeterliliklerini sunduğundan, öğrenciler bu aşamada henüz belirli bir okul bitirme yeterliliğine karar vermeye odaklanmazlar. Bunun yerine, becerilerini kapsamlı bir şekilde test edebilir ve hatta muhtemelen ikinci bir yabancı dille uğraşabilirler.

Konu derslerinin içerik yönlerine ek olarak, ortaokul yıllarında öğrenme stratejilerinin geliştirilmesine özel önem verilmektedir. Bireysel becerilerin hedefe yönelik bir şekilde geliştirilebilmesi için bir konuya bağımsız katılımın yoğunlaştırılması esastır. Bu husus özellikle ortaokulda yoğun bir şekilde uygulanmaktadır.

Ortaokuldaki bir diğer temel odak noktası da sosyal becerilerin öğrenilmesidir. Öğrencilerin daha sonraki okul kariyerlerinde başkalarıyla etkili bir şekilde işbirliği yapmalarını ve karşılıklı alışverişten yararlanmalarını sağlamak için ekip çalışması aktif olarak uygulanmaktadır.