Lagere school

Lagere school

De onderbouw, bestaande uit leerjaar 5 en 6, vormt de cruciale basis voor de aanpassing aan het nieuwe schooltype. In deze twee jaar krijgen leerlingen de kans om actief dingen uit te proberen en een soepele overgang te maken naar de nieuwe schoolomgeving en de nieuwe vakken. Aangezien de scholengemeenschap alle einddiploma's aanbiedt, zijn leerlingen in deze fase nog niet gefocust op het kiezen van een specifieke einddiploma. In plaats daarvan kunnen ze hun vaardigheden uitgebreid testen en mogelijk zelfs een tweede vreemde taal leren.

Naast de inhoudelijke aspecten van de vaklessen wordt er in de onderbouw speciale aandacht besteed aan de ontwikkeling van leerstrategieën. Het intensiveren van zelfstandige betrokkenheid bij een onderwerp is essentieel om individuele vaardigheden gericht te kunnen bevorderen. Dit aspect wordt vooral in de onderbouw intensief geoefend.

Een ander centraal aandachtspunt in de onderbouw is het aanleren van sociale vaardigheden. Teamwerk wordt actief geoefend om leerlingen in staat te stellen effectief met anderen samen te werken in hun verdere schoolcarrière en te profiteren van wederzijdse uitwisseling.