Hele dagen og AG-er

AG-er

...fordi skolen er mer enn bare undervisning!

Hver onsdag på ettermiddagen er det arbeidsgrupper (AG). Disse tilbyr hovedsakelig innhold som enten ikke dekkes i det hele tatt eller bare kort i de vanlige timene. Gjennom AG-ene, som elevene kan velge fritt, kan de følge sine personlige tilbøyeligheter og interesser - i betydningen individuell utvikling.

I dag er AG-programmet ikke obligatorisk for elevene. De kan melde seg på frivillig, og dermed lærer de fra og med 5. klasse ikke bare å organisere læringen på egen hånd, men også å forme den etter egne ønsker.

AG-tilbudet vårt er svært allsidig:

 • Pokemon GO
 • Dance-AG
 • Art-AG
 • Maleri og kunsthåndverk
 • Basketball
 • Fotball
 • Digitale verktøy
 • Skolehage
 • Keramikk
 • Jentenes runde
 • Skolekiosk
 • Arbeid med kjøretøydeler
 • Kina: Spennende nyheter fra Midtens rike
 • Volleyball
 • Graffiti-AG