Karriere i skolen

Alle barn lærer sammen i lengre tid ...

...uansett om barnet ditt har en anbefaling fra spesialskole eller ungdomsskole, eller om det kan gå på realskole eller gymnas på grunnlag av karakterene sine, begynner alle sammen i én klasse i 5. klasse.

Fra og med 7. klasse kan elevene velge et annet språk eller andre fag etter interesse og evner. Disse blir da det fjerde hovedfaget. Samtidig undervises det i matematikk og engelsk på ulike nivåer i 7. klasse (grunnleggende og avansert nivå). Tysk differensieres i grunnskolen fra 8. trinn.

Samtidig legges det til ekstratimer fra 9. trinn, der det kan tas hensyn til individuelle tilbøyeligheter og evner. Frem til 10. klasse kan elevene velge mellom en rekke moduler.

I 9. klasse er det en ekstra differensiering i naturfag: kjemi eller fysikk. For øyeblikket fokuserer vi på kjemi.

På slutten av 10. trinn har elevene fullført sin første avgangseksamen. De kan da gå ut i arbeidslivet eller fortsette på skolen for å sikte seg inn på Abitur.

Gronau-skolen har en egen treårig videregående skole. Skolen samarbeider i enkelte fag med Werner-von-Siemens-Gymnasium og Euregio-Gesamtschule i Epe for å kunne tilby elevene et godt og bredt fagtilbud. Hovedfaget som tilbys er spansk som nytt fremmedspråk og i fremtiden også idrett som fordypningsfag.