Mellomliggende

Mellomtrinnet omfatter 7. til 10. klasse. Etter at elevene har funnet seg til rette på skolen, blir det på mellomtrinnet tatt stilling til ønsket avgangseksamen, og mange elever forlater skolen etter mellomtrinnet med et avgangsbevis. Bare de som sikter mot Abitur eller Fachabitur, går videre til videregående skole etter mellomtrinnet.

På mellomtrinnet undervises det i engelsk og matematikk på en differensiert måte etter prestasjoner. Dette kan skje i ulike fag eller sammen. Et annet hovedfag er det obligatoriske valgfaget. Fra og med 8. trinn er det et annet obligatorisk valgfag: Tilleggsundervisning. Her kan man velge ytterligere et fremmedspråk eller andre valgmuligheter, for eksempel yrkesforberedelse.

Du finner alt annet om det obligatoriske valgfaget og påbyggingstimene i brosjyren vår:
Infobrosjyre obligatorisk valgfag
Infobrosjyre påbyggingstimer

Du finner en oversikt over den obligatoriske valgfagsmodellen på Gronau Comprehensive School her: