Datavitenskap

Faget datavitenskap

VintageKlassifiseringRealisering av innhold

5

Førerkort for datamaskin

Fra skoleåret 2018/19

 • Bruk av datamaskinen
 • Tekstbehandling, regnearkberegning, presentasjon
 • Sikkerhet på nettet

Valgfri orientering

I grupper som byttes ut hver niende uke, får elevene smake på datavitenskap sammen med andre fag som billedkunst, naturfag og arbeidslivsfag.

Emnene som dekkes i informatikk, omfatter blant annet følgende:

 • Behandling av informasjon
 • Introduksjon til programmering
 • Kryptografi
 • Etiske spørsmål innen informatikk
 • Sosiale nettverk

Valgfag i informatikk

I andre halvdel av 6. klasse velger elevene et obligatorisk valgfag, som undervises som et fjerde hovedfag. Det finnes en bindende læreplan og en skoleplan for dette faget.

Årsakene til å velge informatikk som valgfag:

 • Forberede elevene på et liv i en verden gjennomsyret av digital teknologi.
 • Fremmer tverrfaglig og nettverksbasert tenkning
 • Bidrar til en dypere forståelse av bærekraftig utvikling og bruk av naturressursene våre.
 • Forberedelse til opplæring, studier og karriere
 • Vekker både jenters og gutters interesse for en senere yrkesorientering innen matematikk, teknologi og naturvitenskap.

Vær oppmerksom på følgende krav hvis barnet ditt velger informatikk som fag:

 • Stor interesse for problemløsning og gåtefullhet
 • Selvstendig og grundig arbeid, også over lengre perioder.
 • Strukturering av fagområder og fakta, og glede av diagrammer og skisser

Du finner kjernepensumet på følgende lenke:
https://www.schulentwicklung.nrw.de/.../KLP_GE_WP_Informatik_Endfassung.pdf https://www.schulentwicklung.nrw.de/.../KLP_GE_WP_Informatik_Endfassung.pdf

8

Informatikk vekselvis med arbeidslivsstudier

Elevene på 8. trinn har informatikkundervisning en time hver fjortende dag. Innholdet omfatter blant annet følgende:

 • Arbeid med datamaskinen (hvis du ikke har forkunnskaper)
 • Behandling av informasjon
 • Opprette nettsteder med HTML&CSS
 • Utvikling av apper
 • ...