Sosialt arbeid i skolen

Skolesosialt arbeid ved Gronau grunnskole

Skolesosialt arbeid er en integrert del av skoletilbudet på Gronau grunnskole. Elevene kan når som helst gjøre en avtale med de ulike kontaktpersonene. Bekymringer avklares deretter i samtaler eller konfliktsamtaler med de involverte. Det er ikke alltid at én samtale er tilstrekkelig for det aktuelle problemet, så ved behov kan det avtales regelmessige samtaler. Hvis det er nødvendig og ønskelig, involveres også andre parter, for eksempel foreldre eller lærere, i rådgivningsprosessen.

Andre tjenester som tilbys av skolesosialt arbeid er

  • Sosial læring på 5. trinn
  • Opplæring og støtte til meklere
  • Klasseintervensjoner ved behov
  • Forebyggende programmer
  • Atferdstrening for ulike grupper
  • Etablere kontakt med rådgivningssentre og andre hjelpeinstanser for ungdom og familier.
  • Tilbud i lunsjpausen
  • Erfaringsbaserte utdanningsprogrammer

Rådgivningstjenestene er ikke bare rettet mot elever, men også mot foreldre, foresatte og lærere. Vi samarbeider deretter om å finne mulige løsninger på det aktuelle problemet.

Skolens sosialfaglige team består av


Julia Helling
School Social Worker
B.A. Social Work

Mandag til fredag
Tlf. 0171/ 2731932
hellju@ge.gronau.de
Sara Gözütok
MpT Integration / School Social Worker
B.A. Social Work

Mandag til fredag
Tlf. 0151/ 26002698
goezsa@ge.gronau.de

Birgit Schütte
Dipl. Sozialarbeiterin / Dipl. Sozialpädagogin

Onsdag
schubi@ge.gronau.de
 


Skolens sosialfaglige team støttes for tiden av to praktikanter.


Jo Ann Berkemeier


Clarissa Böing

Anita Schneider