Idrett som fag

Sport

Prinsipper for prestasjonsvurdering i faget idrett

 • Vilje til å gjøre en innsats
 • gutters og jenters forskjellige fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger
 • den individuelle læringsprosessen
 • Aktiv deltakelse i timene (idrettstimer/svømmetimer)
 • Gjenkjenne og overvinne egne svakheter, vise fremgang i læringen.

Sosial atferd må også vurderes:

 • Evne til empati
 • Hjelpsomhet
 • Vilje til å kommunisere
 • Evne til å håndtere konflikter
 • Godkjennelse av regelen
 • Hensyn
 • Oppfattelse og vurdering av andres og egne bevegelseshandlinger/atferd

Evnen til å jobbe i team spiller også en rolle:

 • Aksept av gruppemedlemskap
 • Villighet til å samarbeide
 • Praktisk implementering av fair play-konseptet
 • Arbeide produktivt i en gruppe
 • Skiftende roller i idrettsformer

Det tas også hensyn til pålitelighet:

 • Levering/utførelse av teoretiske erstatningstjenester
 • Oppbygging og demontering av bevegelseslandskapene
 • Deltakelse i klassediskusjoner
 • Sportsutstyr (hvis du glemmer sportsutstyret flere ganger, får du trekk i karakteren).

og fysiske og sportslige prestasjoner

 • Utholdenhet
 • Koordinering
 • Tilstand
 • Kreativitet
 • Målbare resultater
 • Spilleferdigheter og dyktighet
 • Sportslig motorisk læring og prestasjonsfremgang

I tillegg kommer prestasjonene i konkurranser:

 • Turnering i vintersport