Vi for deg

Her finner du diverse informasjon og nedlastinger.

Microsoft Teams

Microsoft Teams har etablert seg som en allsidig plattform for kommunikasjon og samarbeid i skolen. Applikasjonen tilbyr lærere og elever et omfattende digitalt miljø som gjør det mulig å planlegge undervisningen på en effektiv måte og forenkle organisatoriske prosesser.

Lærere kan lage leksjoner, dele materiell og sette opp virtuelle klasserom i Microsoft Teams. Integreringen av videokonferanser gjør det mulig å avholde direkte undervisningsøkter, noe som er spesielt viktig i forbindelse med fjernundervisning. Chat-funksjonen gjør det mulig å kommunisere direkte mellom lærere og elever, både når det gjelder individuelle spørsmål og gruppeinteraksjoner.

Plattformen støtter felles redigering av dokumenter i sanntid, noe som gjør det enklere å samarbeide om prosjekter og lekser. Microsoft Teams tilbyr også funksjoner for innlevering og evaluering av oppgaver, noe som digitaliserer og effektiviserer hele prosessen.

Bruken av Microsoft Teams i skolen bidrar til et fleksibelt og interaktivt læringsmiljø der elevene utvikler digitale ferdigheter samtidig som de sømløst integrerer ansikt-til-ansikt- og fjernundervisning.