Leve og lære


Gronau Comprehensive School er en skole for utvidet læring og vekst.

Skolens oppgave er å sikre at alle elever oppnår best mulig kvalifisering gjennom et individuelt tilpasset læringsløp.