Turer på videregående nivå

Introduksjonsreise EF

I begynnelsen av introduksjonsfasen bør det arrangeres en tredagers introduksjonstur for å skape tid og rom for teamstrukturer som gjør det mulig for årskullet å vokse sammen til ett nivå. Disse teamstrukturene skal følge og legge til rette for elevenes vei til Abitur.

Studiereise Q2

Studieturen i begynnelsen av 2. kvartal tar særlig sikte på å styrke personligheten og teambuildingen til elevene i årskullet ytterligere. Det er derfor planlagt at hele årskullet skal dra på turen sammen med trinnlederne og, avhengig av antall elever, andre ledsagere. Målet er å organisere både aktiviteter i løpet av året og fagrelaterte ekskursjoner. Disse velges av elevene ut fra deres interesser og prestasjonsprofil.

Som en skole med spesiell interesse for europeisk samarbeid og for å bli kjent med ulike kulturer, er Gronau Comprehensive School spesielt opptatt av å gjennomføre studieturer til europeiske naboland der det er mulig, for å gi elevene mulighet til interkulturelle møter.