Arbeide i team

...fordi det rett og slett er enklere sammen!

Et aspekt som ligger Gronau Comprehensive School spesielt varmt om hjertet, er teamarbeid. Dette praktiseres og fremmes på alle nivåer.

I klasserommet opplever elevene et gjennomgående fellesskap:

  • De sitter sammen ved teambordene i små grupper. Denne plasseringen fremmer kommunikasjon og samarbeid. På denne måten lærer elevene at man rett og slett lærer bedre sammen.
  • I klassen brukes partner- og gruppearbeid, der elevene kan diskutere emner og løse oppgaver sammen.
  • Gjennom felles klassetjeneste lærer de å jobbe for fellesskapet og å ta ansvar for hverandre.

Det pedagogiske personalet jobber også i team for å planlegge og gjennomføre undervisning som er tilpasset elevenes behov.

  • Klassene ledes av et team. Gjennom intensivt samarbeid søker man å gi best mulig støtte til hvert enkelt barn og ungdom.
  • I årstrinnsteamene utveksler alle klasselederne på et årstrinn informasjon for å planlegge felles retningslinjer og aktiviteter.
  • Gjennom samarbeid i de ulike fagområdene utvikles det felles standarder og defineres innhold. Dette sikrer at alle elever får den samme undervisningen av høy kvalitet.
  • Sammen med skolens sosiallærer, sosiallærer og skoleprest kan elevene få råd om problemer og spørsmål både på skolen og i privatlivet.