Guide til konflikt og rådgivning.

Rådgivende team

Rådgivningsteamet ved skolen vår spiller en viktig rolle når det gjelder å støtte elevene i ulike saker. Rådgivningsteamets oppgaver er varierte og omfatter blant annet karriereveiledning, sosial og emosjonell støtte, fremme av nøkkelferdigheter, foreldrerådgivning og samarbeid med eksterne partnere.

Overordnet er rådgivningsteamet der for å fremme studentenes individuelle utvikling og trivsel og for å forberede dem best mulig på personlige, akademiske og yrkesmessige utfordringer.