Personvern

Personvern

Det er som regel mulig å bruke nettstedet vårt uten å oppgi personopplysninger. I den grad det samles inn personopplysninger (f.eks. navn, adresse eller e-postadresser) på sidene våre, skjer dette alltid på frivillig basis så langt det er mulig. Disse opplysningene vil ikke bli gitt videre til tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke.

Vi gjør oppmerksom på at dataoverføring på Internett (f.eks. kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull. Fullstendig beskyttelse av data mot tilgang fra tredjeparter er ikke mulig.
Vi motsetter oss herved uttrykkelig tredjeparters bruk av kontaktdata publisert innenfor rammen av avtrykksplikten for å sende reklame og informasjonsmateriell som ikke er uttrykkelig forespurt. Operatørene av sidene forbeholder seg uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uønsket utsendelse av reklameinformasjon, for eksempel i form av spam.