Støtteforening

Støtteorganisasjonen presenterer seg selv


Det syntes vi også og stiftet Gronau Comprehensive School Support Association 28. januar 2015. Vi vil gjerne kort presentere oss selv.


Hvorfor har vi stiftet en fadderorganisasjon?

Grunnskolen er bare så god som vi gjør den til: Lærere - Elever - Foreldre

Barna våre tilbringer mye tid på skolen. Vi må anerkjenne grunnskolen som et viktig livsrom for barna våre. Det er derfor verdt å bidra aktivt til å forme dette miljøet.
Fadderforeningens mål og oppgave er å kontinuerlig forbedre "skolemiljøet". For Gronau Comprehensive School er venneforeningen et ekstra organisatorisk og økonomisk instrument som på en hensiktsmessig måte utvider og supplerer skolens tiltak.
Innenfor rammen av sine økonomiske muligheter vil foreningen engasjere seg der innkjøp, prosjekter osv. ikke kan eller ikke kan finansieres fullt ut over læremiddelbudsjettet.

Donasjoner til skolen, ikke mulig?

Ikke noe problem med Gronau Comprehensive School Support Association!

Skoler i Tyskland har ikke lov til å ta imot pengegaver eller donasjoner i form av naturalier.

direkte! Bare en anerkjent ideell forening har rett til å gjøre dette. Vi sender umiddelbart inn søknaden om ideell status til det aktuelle skattekontoret. For å sikre at alt går etter planen i fadderforeningens arbeid, finnes det vedtekter og bidragsregler som du når som helst kan se.

 

Alle er velkomne til å bli medlem!
Foreldre, lærere, besteforeldre, bedrifter, rett og slett alle som bryr seg om barnas trivsel på skolen vår.

Med hverandre - for hverandre - for å oppnå mer!
Hver og en av dere kan komme til orde og delta.

Det er både fornuftig og morsomt å jobbe sammen i foreningen!
Du kan når som helst sende forslag og innspill til hovedstyret
foerderverein-gesamtschule-gronau@gmx.de


Jo flere medlemmer som støtter Gronau Comprehensive School Support Association, jo bedre kan foreningen presentere seg for potensielle givere.

Med en medlemsavgift på 4 cent per dag (minst 12,- EUR per år) gir du et verdifullt bidrag.


Alle som donerer, kan kreve dette beløpet på selvangivelsen
(så snart foreningen er godkjent som ideell organisasjon).

Neste gang du vil donere noe, tenk på Gronau grunnskoles støtteforening!

Det er minst to grunner til dette:

  • Det du donerer går direkte til ditt/dine egne barn.
  • Vi har ikke noe pengeslukende byråkrati!

Förderverein Gesamtschule Gronau
Volksbank Gronau-Ahaus eG
IBAN: DE 36|4016|4024|0404|0501|00
BIC: GENODEM1GRN

Hver hjelpende hånd og hver euro som doneres,forbedrer mulighetene for elevene på Gronau Comprehensive School.

Her finner du Venneforeningens vedtekter og regler for medlemskontingent.

Hvis du ønsker å melde deg inn i foreningen, finner du påmeldingsflyeren her.