Niemiecki

Drogi uczniu,

Język niemiecki jako przedmiot jest Państwu znany już od szkoły podstawowej i będzie Państwu towarzyszył przez całe życie szkolne jako jeden z głównych przedmiotów. Dlaczego? Przedmiot ten odgrywa ważną, kluczową rolę w szkole, ponieważ opanowanie języka niemieckiego, nabycie podstawowych umiejętności czytania i pisania oraz właściwe, odpowiednie i ukierunkowane posługiwanie się językiem mówionym i pisanym są warunkami wstępnymi sukcesu w nauce prawie wszystkich innych przedmiotów.

Zadania i cele lekcji języka niemieckiego

Lekcje niemieckiego mają zatem na celu przygotowanie Państwa do posługiwania się poprawnym językiem niemieckim w różnych sytuacjach życiowych. Powinni Państwo być w stanie poprawnie posługiwać się tym językiem, aby odnosić sukcesy w szkole i w późniejszej karierze zawodowej.

Oczywiście w przyszłości będą Państwo nadal czytać i pisać teksty w języku niemieckim, ale w trakcie tego procesu odkryją Państwo również wiele nowych obszarów. Będą Państwo analizować strukturę tekstów i uczyć się, na przykład, jak opowiadać bajki w ekscytujący sposób, pisać rzeczowe sprawozdania, dokładnie opisywać zwierzęta lub przedmioty lub jak wyrażać swoją opinię w przekonujący i uczciwy sposób.

Często wyraża się Pan/Pani w różny sposób w piśmie i mowie w zależności od tego, do kogo Pan/Pani pisze lub mówi. Nauczą się Państwo odpowiednio używać języka w różnych sytuacjach pisemnych i ustnych. Obejmuje to oczywiście ćwiczenia z zakresu ortografii, interpunkcji i gramatyki. Przykłady obrazkowe na tej stronie ilustrują, że nie zawsze jest to łatwe, ale ważne.

Kompetencje i treść lekcji języka niemieckiego

Konieczne jest, aby lekcje języka niemieckiego promowały, poszerzały i pogłębiały wiedzę i umiejętności językowe (kompetencje) nabyte przez dzieci i młodzież w pierwszych latach życia.

W ramach przedmiotu język niemiecki uczniowie nabywają umiejętności w zakresie "mówienia i słuchania", "pisania", "czytania - radzenia sobie z tekstami i mediami" oraz "refleksji nad językiem".

Tak zwany test biegłości językowej w Duisburgu jest przeprowadzany na początku 5. roku nauki. Ten test biegłości językowej ma za sobą kilkuletnią historię rozwoju. Od 2005 r. test jest stosowany w wielu szkołach różnego typu w Nadrenii Północnej-Westfalii w porozumieniu z organami nadzoru szkolnego.

Test biegłości językowej w Duisburgu ma na celu umożliwienie oceny umiejętności językowych nowo przyjętych uczniów w języku niemieckim.

Wyniki testu początkowo stanowią podstawę do oceny potrzeby dodatkowego wsparcia językowego, umożliwiają również ocenę sytuacji wyjściowej i mogą być również wykorzystane do opracowania koncepcji wsparcia językowego.

Pod koniec roku 5 jest on wykorzystywany jako test powtórkowy w celu sprawdzenia postępów w ciągu roku 5.

Test ocenia umiejętności nowo przyjętych studentów w następujących obszarach:

Rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, gramatyka, struktura zdań, słownictwo, ortografia.