Praca w zespole

...ponieważ razem jest po prostu łatwiej!

Jednym z aspektów, który jest szczególnie bliski sercu Gronau Comprehensive School, jest praca zespołowa. Jest ona praktykowana i promowana na wszystkich poziomach.

W klasie uczniowie doświadczają wspólnoty na wskroś:

  • Siedzą razem przy stołach zespołowych w małych grupach. Taki układ miejsc sprzyja komunikacji i współpracy. W ten sposób uczniowie uczą się, że razem lepiej się uczyć.
  • W klasie wykorzystywane są fazy pracy partnerskiej i grupowej, w których uczniowie mogą omawiać tematy i wspólnie rozwiązywać zadania.
  • Poprzez wspólną pracę w klasie uczą się pracować na rzecz społeczności i brać odpowiedzialność za siebie nawzajem.

Nasza kadra pedagogiczna pracuje również jako zespół, aby zaplanować i wdrożyć lekcje dostosowane do potrzeb uczniów.

  • Zajęcia prowadzone są przez zespół. Dzięki intensywnej współpracy staramy się zapewnić jak najlepsze wsparcie każdemu dziecku i młodej osobie.
  • W zespołach rocznikowych wszyscy przewodniczący klas wymieniają się informacjami w celu zaplanowania wspólnych wytycznych i działań.
  • Dzięki współpracy w różnych obszarach tematycznych opracowywane są wspólne standardy i definiowane są treści. Zapewnia to wszystkim uczniom taką samą jakość nauczania.
  • Wraz ze szkolnym pracownikiem socjalnym, nauczycielem doradcą i szkolnym kapelanem, uczniowie mogą uzyskać porady dotyczące problemów i pytań zarówno w szkole, jak i w życiu prywatnym.