Sztuka

Sztuka

Zajęcia plastyczne zachęcają uczniów do kreatywności i rozwijania zdolności motorycznych. Celem jest rozbudzenie zainteresowania projektowaniem artystycznym. Aby sprostać różnym zainteresowaniom i zdolnościom uczniów, w każdym roku szkolnym opracowywane są praktyczne prace projektowe z różnych dziedzin malarstwa, rysunku, rzeźby i performance. Jest to uzupełniane przez inne obszary tematyczne w głównych obszarach tematycznych oraz przez udział w różnych konkursach.

Oprócz produkcji praktycznych prac projektowych, odbiór jest również ważną częścią lekcji sztuki. Uczniowie uczą się patrzeć i analizować obrazy w ukierunkowany sposób. Oprócz zapoznania się z ważnymi przykładami obrazów z historii sztuki, uczniowie uczą się, jak krytycznie podchodzić do obrazów z mediów i sieci społecznościowych.