Sport jako przedmiot

Sport

Zasady oceny wyników w sporcie

 • Gotowość do podjęcia wysiłku
 • różne fizyczne, psychologiczne i społeczne wymagania chłopców i dziewcząt
 • indywidualne postępy w nauce
 • Aktywny udział w lekcjach (zajęcia sportowe/lekcje pływania)
 • Rozpoznawanie i przezwyciężanie własnych słabości, pokazywanie postępów w nauce

Należy również ocenić zachowania społeczne:

 • Zdolność do empatii
 • Pomocność
 • Gotowość do komunikowania się
 • Umiejętność radzenia sobie z konfliktami
 • Akceptacja zasad
 • Rozważania
 • Postrzeganie i ocena działań/zachowań ruchowych innych i własnych

Ważną rolę odgrywa również umiejętność pracy w zespole:

 • Akceptacja członkostwa w grupie
 • Gotowość do współpracy
 • Praktyczne wdrożenie koncepcji fair play
 • Wydajna praca w grupie
 • Zmieniające się role w formach sportowych

Pod uwagę brana jest również niezawodność:

 • Dostarczanie/wykonywanie teoretycznych usług zastępczych
 • Ustawianie i demontaż ruchomych krajobrazów
 • Udział w dyskusjach klasowych
 • Zestaw sportowy (kilkukrotne zapomnienie zestawu sportowego spowoduje odjęcie oceny)

oraz wydajność fizyczna i sportowa

 • Wytrzymałość
 • Koordynacja
 • Stan
 • Kreatywność
 • Mierzalna wydajność
 • Zdolności i umiejętności gry
 • Postępy w nauce motoryki sportowej i wydajności

Do tego dochodzą występy w zawodach:

 • Turniej sportów zimowych