Nauki przyrodnicze

Nauki przyrodnicze

Przedmioty ścisłe są nauczane w klasach 5 i 6 w Gronau Comprehensive School. Przedmiot ten jest połączeniem trzech przedmiotów ścisłych: biologii, chemii i fizyki, przy czym w klasach 5 i 6 nacisk kładzie się na biologię i fizykę.

Celem przedmiotu jest umożliwienie uczniom analizowania, badania i wyjaśniania zjawisk z życia codziennego, środowiska i własnego ciała. Z tego powodu lekcje są w dużej mierze nastawione na to, aby uczniowie mogli pracować praktycznie, eksperymentować, a następnie wyjaśniać swoje odkrycia. Uczniowie uczą się również rozumieć język i historię nauki, komunikować swoje odkrycia i radzić sobie z ograniczeniami nauki[1]. W ten sposób przedmioty ścisłe wnoszą znaczący wkład w rozwój języka i umiejętności oceny nastolatków, a także w nauczanie treści przedmiotowych.


[1] Na podstawie podstawy programowej dla szkół ogólnokształcących - poziom średni 1 w NRW Nauki przyrodnicze