Przewodnik po konflikcie i doradztwie.

Zespół doradczy

Zespół doradców w naszej szkole odgrywa ważną rolę we wspieraniu uczniów w różnych kwestiach. Zadania naszego zespołu doradców są zróżnicowane i obejmują szkolne doradztwo zawodowe, wsparcie społeczne i emocjonalne, promowanie kluczowych umiejętności, doradztwo dla rodziców i współpracę z partnerami zewnętrznymi.

Ogólnie rzecz biorąc, zespół doradców ma na celu promowanie indywidualnego rozwoju i dobrego samopoczucia studentów oraz jak najlepsze przygotowanie ich do wyzwań osobistych, akademickich i zawodowych.