Informatyka

Przedmiot Informatyka

VintageKlasyfikacjaRealizacja treści

5

Komputerowe prawo jazdy

Od roku szkolnego 2018/19

 • Korzystanie z komputera
 • Przetwarzanie tekstu, obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, prezentacja
 • Bezpieczeństwo w sieci

Orientacja na wybór

W grupach, które zmieniają się co dziewięć tygodni, uczniowie mogą posmakować informatyki wraz z innymi przedmiotami, takimi jak sztuki wizualne, nauki ścisłe i nauka o pracy.

Tematy poruszane w ramach informatyki obejmują następujące zagadnienia:

 • Przetwarzanie informacji
 • Wprowadzenie do programowania
 • Kryptografia
 • Kwestie etyczne w informatyce
 • Sieci społecznościowe

Przedmiot do wyboru informatyka

W drugiej połowie szóstego roku nauki uczniowie wybierają obowiązkowy przedmiot do wyboru, który jest nauczany jako czwarty przedmiot główny. Dla tego przedmiotu istnieje obowiązująca podstawa programowa i szkolny program nauczania.

Powody wyboru informatyki jako przedmiotu do wyboru:

 • Przygotowanie uczniów do życia w świecie przesiąkniętym technologiami cyfrowymi
 • Promuje myślenie interdyscyplinarne i sieciowe
 • Przyczynia się do głębszego zrozumienia zrównoważonego rozwoju i wykorzystania naszych zasobów naturalnych.
 • Przygotowanie do szkolenia, studiów i kariery
 • Rozbudza zainteresowanie zarówno dziewcząt, jak i chłopców późniejszą orientacją zawodową w dziedzinie matematyki, technologii i nauk ścisłych.

Proszę zwrócić uwagę na następujące wymagania, jeśli dziecko wybierze informatykę jako przedmiot:

 • Duże zainteresowanie rozwiązywaniem problemów i łamigłówek
 • Samodzielna i dokładna praca, nawet w dłuższych okresach czasu
 • Strukturyzowanie obszarów tematycznych i faktów oraz korzystanie z diagramów i szkiców

Podstawę programową znajdą Państwo pod następującym linkiem:
https://www.schulentwicklung.nrw.de/.../KLP_GE_WP_Informatik_Endfassung.pdf

8

Informatyka na przemian z naukami o pracy

Uczniowie w klasie 8 mają lekcje informatyki przez jedną godzinę co dwa tygodnie. Treści obejmują następujące zagadnienia:

 • Praca z komputerem (jeśli nie ma wcześniejszej wiedzy)
 • Przetwarzanie informacji
 • Tworzenie stron internetowych za pomocą HTML i CSS
 • Tworzenie aplikacji
 • ...