Szkoła Euregio

W domu w Europie, zakorzeniony w Euregio

Od momentu powstania Gronau Comprehensive School nie tylko angażuje się w europejską ideę pokojowego współistnienia, ale także mocno zakorzeniła ją w swoim programie szkolnym. Jako szkoła z międzynarodową grupą uczniów i zlokalizowana w Euregio, oferujemy naszym uczniom możliwość poszerzenia własnych horyzontów poprzez spotkania z przedstawicielami innych kultur.

Gronau Comprehensive School jest oficjalnie certyfikowaną szkołą Euregio od 2020 roku. W ramach licznych zajęć szkolnych i pozalekcyjnych nasi uczniowie doświadczają z pierwszej ręki aspektów codziennej kultury naszych holenderskich sąsiadów, czy to poprzez wizytę na Sinterklaas, rajd miejski w Enschede czy coroczną wymianę z naszą szkołą partnerską Basisschool De Troubadour z Glanerbrug. Wycieczki w klasach 10 i 13 do miejsca pamięci w Westerbork oraz do synagog w Winterswijk i Enschede uwrażliwiają naszych uczniów na znaczenie zaangażowania w demokratyczną, zjednoczoną i pokojową Europę. Udział w konkursach na temat Europy, projekty szkolne z okazji oficjalnego Dnia Europy oraz regularne wycieczki europejskie do Belgii, które obejmują wizytę w instytucjach UE w Brukseli, są wyraźnym zobowiązaniem naszej społeczności szkolnej wobec Europy. Tym bardziej cieszymy się, że od początku roku szkolnego 2023/2024 udało nam się pozyskać kolejną szkołę partnerską, belgijską szkołę Spes Nostra z Kuurne, która będzie nam towarzyszyć w naszej europejskiej podróży!