My dla Państwa

Tutaj znajdą Państwo różne informacje i pliki do pobrania.

Untis

Untis stał się potężnym oprogramowaniem do układania planu lekcji i planowania sal w szkołach. Program ten pomaga nauczycielom, uczniom i kierownictwu szkoły efektywnie organizować i optymalizować codzienne życie szkoły.

Nauczyciele mogą używać Untis do łatwego tworzenia planów lekcji, planowania przydziału sal i koordynowania jednostek dydaktycznych. Scentralizowane zarządzanie planami lekcji zapewnia płynny przebieg lekcji i efektywne wykorzystanie zasobów.

Zaletą Untis dla uczniów jest to, że zawsze otrzymują aktualne informacje o swoim planie lekcji, zmianach sal i lekcjach zastępczych. Oprogramowanie umożliwia szybki dostęp do osobistego planu lekcji za pośrednictwem różnych platform, czy to komputera, tabletu czy smartfona. Ułatwia to uczniom codzienną organizację i pozwala im lepiej przygotować się do zajęć szkolnych.