Wycieczki na poziomie szkoły średniej II stopnia

Podróż zapoznawcza EF

Trzydniowa wycieczka zapoznawcza powinna odbyć się na początku fazy wprowadzającej, aby stworzyć czas i przestrzeń dla struktur zespołowych, które pozwolą grupie rocznej wspólnie rozwijać się na jednym poziomie. Te struktury zespołowe powinny towarzyszyć i ułatwiać uczniom drogę do matury.

Podróż studyjna Q2

Wyjazd studyjny na początku II kwartału ma w szczególności na celu dalsze wzmocnienie osobowości i budowanie zespołu studentów w ramach ich grupy wiekowej. W związku z tym planuje się, że cała grupa roczna pojedzie na wycieczkę z liderami poziomów i, w zależności od liczby uczniów, innymi osobami towarzyszącymi. Celem jest organizowanie zarówno zajęć w ciągu roku, jak i wycieczek przedmiotowych. Są one wybierane przez uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami i profilem osiągnięć.

Jako szkoła szczególnie zainteresowana współpracą europejską i poznawaniem różnych kultur, Gronau Comprehensive School szczególnie dba o to, aby w miarę możliwości odbywać podróże studyjne do sąsiednich krajów europejskich, aby umożliwić uczniom spotkania międzykulturowe.